Sevdiğin İşi Yapmanın 5 Faydası

 

İş yerinde daha mutlu olmanın nelere etki edebileceğini hiç düşündünüz mü? Gelin ilginç birkaç örneğe göz atalım:

1- İş yerinde daha mutlu olmak beraberinde daha sağlıklı, zinde ve yaratıcı olmayı getirir. İş yerinde daha mutlu olan insanlar problem çözmede daha etkili, iş yaşamlarında daha üretken ve yenilikçilerdir. İş yerinde daha mutlu insanlar kariyer basamaklarında daha hızlı ilerlerler.

2- İş yerinde daha mutlu insanlar daha özgün, işine daha bağlı ve azimlilerdir. Aynı zamanda bu insanlar kendilerine verilen görev tanımı sınırlarının ötesinde katkıda bulunmaya oldukça isteklidirler. İşlerinde daha fazla akış ve anlam bulurlar.

3- Daha mutlu iş yerlerindeki insanlar sıkıntılı bir durum veya aksilik karşısında durumu daha az stresli hale getirerek büyük resmi görmeye daha yatkındırlar. Yanı sıra; bu kişiler iş gerginliği ile başa çıkmakta, stresin üstesinden gelmekte ve çatışma uzlaştırmada daha iyileridir.

4- İş yerinde daha mutlu olan insanlar sosyal olarak diğer insanlar tarafından daha sevilir, daha güvenilir, saygı ve dikkati daha çok çekmeyi hak eden ve daha etkili lider olarak değerlendirilirler. Daha mutlu iş yerlerinde insanlar birbirlerine daha yardımcı ve zor zamanlarında birbirlerini daha destekleyicidirler.

5- Daha mutlu iş yerleri raporlarında daha az eksilme, daha az sağlık masrafları, daha az hata ve kaza bildirmekte olup daha etkin ve daha yüksek hisse senedi değerine sahiplerdir. Yapılan araştırmalarda başarılı insanların sağlıkla ilgili harcamalarının iş yerinde mücadele eden insanlardan %41, iş yerinde acı çeken insanlardan %62 daha az olduğu tespit edilmiştir. Yine başarılı insanların iş yerinde mücadele eden insanlara göre işten ayrılma oranı %35, iş yerinde acı çeken insanlara göre işten ayrılma oranı %52’dir. Olumsuz olaylar veya başarısızlıkların ardından daha hızlı esneklik göstermektedirler. İlave olarak; sözel onaylama sayesinde daha yüksek müşteri sadakati, bağlılık ve işte büyüme elde etmektedirler.

 

Yapılan 27 iş memnuniyeti araştırmasının veri analizinde araştırmacılar daha mutlu insanların işlerinden %25 daha memnun olduklarını tespit ettiler.

 

Kaynak:

http://webuser.bus.umich.edu/janedut/POS/thriving%20at%20org%20science.pdf

Research in Organizational Behavior Volume 36, 2016, Pages 157-183

Happiness as a motivator: positive affect predicts primary control striving for career and educational goals. Claudia M HaaseMichael J. PoulinJutta Heckhausen Published 2012

Stanford:  CASE: M345 DATE: 05/13/12 THE BUSINESS CASE FOR HAPPINESSPositive Experiences at Work and Daily Recovery: Effects on Couple’s Well-Being 24 April 2017

https://www.gallup.com/services/177050/economics-wellbeing.aspx

Tenney, E. R., Poole, J. M., & Diener, E. (2016). Does positivity enhance work performance?: Why, when, and what we don’t know. Research in Organizational Behavior, 36, 27-46

Yazan: Büşra Oral
Comments are closed.