Yaratıcı Drama ile İletişim Atölyesi

“İletişim, Grup Uyumu ve Motivasyon” alt başlıklı bu atölyemizde katılımcıların kendine dışarıdan bakarak daha pozitif, yapıcı ve birlik duygusuyla hareket eden versiyonuna ulaşmasını hedefliyoruz. Bunu yaparken katılımcıların iletişim becerilerini geliştirecek, kendilerini doğru ifade edebilmelerini sağlayacak, etkin dinleme becerilerini geliştirecek, özgüven kazandıracak, ikna becerilerini geliştireceğiz.

Atölye süresince hep beraber etrafımızı kuşatan sesleri azaltıp kendi seslerimizi arayacağız. Güven ve samimiyet duygusu yoğun olan bir atmosfer yaratmak için yaratıcı drama yöntemini, etkileşim çalışmalarını, grup içerisinde söz alma ve kendini dinletme çalışmalarını, güven ve ikna egzersizlerini, diğerleriyle bağ kurma çalışmalarını, ekip uyumu ve verimliliği oyunlarını, sorun çözebilme becerisini geliştirme çalışmalarını gerçekleştireceğiz.

Atölye sonunda, birbirinden farklı türde bitkilerin bir araya gelerek uyumlu bir aranjman yaratması gibi, farklı kişilerle takım ruhu yaratmak için gerekli iletişimi pekiştirmiş olacağız.

Süre: 2 Saat

Katılımcı sayısı: En fazla 25 kişi