İş Hayatında Maestro Olmak: Duygu, Düşünce ve Davranışları Dengede Tutma Teknikleri

Düşünceler duyguları doğurur. Duygularımız doğrultusunda davranış tercihimizi yaparız. Düşünceleri sorgulamak özel hayatta ve iş hayatında sağlıklı davranmamız için önemlidir. Yaşadığımız durumlar karşısında geliştirdiğimiz düşüncelerin geçmişten kaynaklanan tecrübelerle ne kadar beslendiği önemlidir. Tüm bu nedenlerden dolayı, çalışma hayatındaki davranışların kontrollü olması için düşüncelerin farkında olmak gereklidir.
Duygularımız enerjimizi belirler. Eğer duygulara dokunur ve ifade edebilirsek daha enerjik oluruz. Eğer duygulara dokunulmaz ve ifade edilmesine izin verilmez ise kendimizi uyuşuk, tembel, yorgun, depresif ve kaygılı hissedebiliriz. Günlük hayattaki enerjimizi yüksek tutmak, davranışlarımızı kontrollü biçimde sergilemek için, duygu, düşünce ve davranışları dengede tutma tekniklerini aktaracağımız bu eğitimin sonunda bir maestronun orkestrasını yöneterek ortaya çıkardığı eserler gibi katılımcılarımız da iş hayatında ihtiyaç duydukları dengeyi ortaya çıkarabilecekler.

Duyguları doğru tanımlamak ne işe yarar?
• Duygular insan yaşamın bir parçası olmakla beraber, her zaman yaşama eşlik eder ve yaşamın rengidir.
• Duygular bir histir, aynı zamanda bir sezgidir.
• Duygular her zaman yönlendiricidir ve yaşananlara anlam katar.
• Duygular kişinin iç dünyasını yansıtır.
• Duygular diğer insanlarla olan ilişkileri etkileyen unsurlardır.
• Duygular ve düşünceler sürekli olarak etkileşim halindedir. Duygular düşüncelerden etkilenir, düşünceler de duygulardan etkilenir.
• Duygular genellikle iç içe yaşanır.
• Duygular sadece bugünle alakalı değildir. Geçmişte kalanların etkisiyle de yaşanır.
• Duyguların bazıları koşullanmalarla ortaya çıkar.
• Duygular insanları belli şekilde davranmaları için motive eder.
• Duygular her zaman insanların yargılamasına neden olur. Bunları neden yaşadığı hakkında kişi her zaman sorgulama halindedir.
• Benzer durumlarda aynı duyguları yaşamak, iç çatışmaya neden olabilir.
• Duygular kişilerin mantıklı düşünmesini etkilemektedir.

Atölye İçeriği:
* düşünce -duygu -davranış çarkı
* duyguları tanıyalım
* düşünce avı
* davranış yönetimi
* stres yönetimi

Bu çalışmanın katılımcıları:

* duyguları tanır ve doğru tanımlar,
* düşünce-duygu-davranış arasındaki ilişkinin nasıl çalıştığını öğrenir,
* düşüncelerini yönetme becerisi kazanır.
* objektif düşünme yeteneği gelişir,
* düşünce hatalarını öğrenir,
* kendi düşünceleri üzerinde farkındalık kazanır,
* stresle baş etme konusunda kendine en uygun yöntemi geliştirir.