Kuşaklar Gençleştikçe İş Tatmini Azalıyor

Bankrate.com’un Şubat 2018’de yaptığı anket bazlı araştırmanın verileri, çalıştığımız işten aldığımız tatmini ölçtü.

 

Araştırmaya katılanların %35’i iş tatminlerini 10 üzerinden 6 veya daha az olarak belirtti. %11’i ise 3 ve daha az olarak puan verdi.

 

Amerika Birleşik Devletleri’nde gerçekleştirilen bu araştırmanın diğer bir boyutu da jenerasyonlara göre iş tatminini ayırıyor olması. 1925-1945 yılları arasında doğan Sessiz Kuşak’ın iş tatmini 8.9 iken 1945-1964 öncesinde doğan Baby Boomer kuşağının iş tatmini ortalaması 7.2; 1965-1979 arasında doğan X kuşağının iş tatmini 7 ve 1980-2000 arasında doğmuş olan Y kuşağının iş tatmini 6.9 olarak hesaplandı.

 

2000 sonrası doğan kuşak henüz bu araştırmalara dahil edilmeye başlanmadı ancak artık yaklaşık 18 yaşında olduklarını düşünürsek, iş tatmin oranlarının daha da düşmesine hazırlıklı olmamız gerekebilir.

 

İşinden memnun olmayan çalışanların şirketine, kendisine ve çevresine faydadan çok zarar verme eğiliminde olduğunu artık hepimiz biliyoruz. Peki farklı kurumlar tarafından farklı ülkelerde yapılan tüm bu araştırmaların sonuçları aşağı yukarı benzer sonuçları veriyorken, firmalar çalışan mutluluğunu artırmak için GERÇEKTEN neler yapıyor, hangi uygulamalarla daha mutlu iş yerleri yaratmaya çalışıyor?

Comments are closed.