İş yerinde mutluluk: Mutlu çalışanlar yaratmak için yapılan yatırımın geri dönüşü

Mutluluk sanatı bizim nasıl çalıştığımızı, düşündüğümüzü ve yaşadığımızı belirleyen en büyük faktördür. İnsanları nelerin mutlu ettiğine dair yapılan bir dizi psikolojik araştırmanın ardından iş dünyasında mutlu çalışanların yarattığı değer daha fazla dikkat çeker oldu. Artık biliniyor ki, mutluluk sadece iyi bir fikir değil; aynı zamanda çok iyi bir iş yönetimi stratejisi!

Mutlu sözcüğüyle kastedilen, kendini mutlu ve bağlı hissetmek ve çalışmanın anlamı ve amacının farkına varmaktır. Gallup’un son araştırmasına göre, mutsuz çalışanların sayısı mutlu çalışanları ikiye katladığında, kurumunuzda iş yerinde mutluluk kavramının masaya yatırılma zamanı geldi demektir.

 

Mutluluğun Avantajları

Yazar Shawn Anchor bugünün ekonomisinin yarattığı en büyük avantajın mutlu ve bağlı çalışanlar olduğunu söylüyor. Yakın zamanda yayınladığı bir blog yazısında, neredeyse tüm iş ve eğitim süreçlerini başarıya ulaştırmada mutluluğun çok önemli bir faktör olduğunun geçtiğimiz yıllarda yapılan araştırmalarda kanıtlandığını yazıyordu. Anchor’un belirttiğine göre mutluluk, satışları %37 oranında, üretkenliği %31 oranında ve görevleri başarıyla sonuçlandırmayı %19 oranında artırıyor.

Dünya çapında 275,000 kişiyle yapılan 200’ün üzerinde çalışmayı inceleyen psikolog Sonja Lyubomirsky, Laura King ve Ed Diener mutluluğun çalışma performansı, sağlık, ilişkiler, sosyal iletişim, yaratıcılık ve enerji de dahil olmak üzere neredeyse yaşamın tüm alanlarında başarı getirdiği sonucuna vardılar.

Şu nokta oldukça dikkat çekici: Mutluluk başarının ön koşuludur, sonucu değil.

 

Ölçülebilir Sonuçlar

Mutlu insanlar daha üretkendir.

Langley Group’tan Sophie Francis’e göre, çalışmalar, iş tatminiyle karşılaştırıldığında mutluluğun çalışma performansı üzerinde daha etkili olduğunu gösteriyorlar. Mutlu insanlar kurum içi verimlilikte diğerlerine göre daha yüksek oranlara sahipler. İnsanların ruh halleri iyi olduğunda problemleri daha hızlı çözmeye, işbirliğine ve yaratıcılığa daha yatkın oluyorlar. Mutlu liderler müşteriler tarafından daha fazla takdir ediliyor ve onların çalışanları da hem daha mutlu hem de daha sağlıklı oluyorlar.

Mutlu çalışanlara sahip işletmelerde müşteri bağlılığı, üretkenlik ve kârlılık oranlarının daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Gallup çalışmaları bu sonuçları çalışan bağlılığı ile ilişkilendirmektedir. Bu çalışmalarda, çalışan bağlılığı alanında tüm kurumlar içinde ilk çeyrekte yer alan işletmelerin aylık gelirinin diğerlerine göre $80,000 ile $120,000 arasında daha fazla olduğu ortaya koyulmuştur.

Üretkenlikte %1’lik küçücük bir artışın bile işletmenize ne kadar kazanç sağlayabileceğini bir düşünün bakalım.

Mutlu insanlar sağlıklı insanlardır.

Psikolojik testlerde daha yüksek puan alan insanlar, grip aşısı olduklarında diğer insanlara göre %50 daha fazla antikor üretiyorlar. Diğer çalışmalar ise mutluluk veya umut, optimizm ve memnuniyet gibi pozitif ruh hallerinin kalp hastalıkları, akciğer hastalıkları, şeker hastalığı, yüksek tansiyon ve üst solunum yolu rahatsızlıkları riskini azalttığını ortaya koymuşlardır.

Bir yıl boyunca kullanılan hastalık izinleri sayısını her çalışanınız için 1 gün düşürebilseniz, bu sizin yıl sonu gelirinize nasıl bir etki yapardı?

 

Mutluluğa yapılan yatırımın geri dönüşünü hesaplamak

Yazar ve iş adamı Tony Hsieh, mutluluğa dayalı bir iş modeliyle $2 milyar dolar bütçeli yeni bir ayakkabı bağcığı firması kurdu. Siz de çalışanlarınızın mutluluk seviyesini yükselterek işletmenizde ne kadar kar elde edebileceğinizi hesaplamak istiyorsanız, Hsieh’in de kullandığı yatırımın geri dönüşünü hesaplama oranından faydalanabilirsiniz.

Fred Luthans ile Nebraska Üniversitesi’nden birkaç meslektaşı, mutlu çalışanların yarattığı değeri hesaplamak için kullanmak amacıyla bir finansal formül geliştirdiler. Bu formüle göre umut, optimizm, güven ve esneklik gibi psikolojik kaynakları geliştirmeye yönelik mikro müdahaleler yıllık gelirin %2’si oranında kazanç sağlamaktadır.

Pozitif ruh hali: Başarının kilit faktörü

Birçok araştırmacı, pozitif duygular ve ruh halinin başarıya ulaşmada başlıca araçlar olduğunu düşünüyor. Pozitif duygular, insanları düşünmeye, hissetmeye, düşünme yöntemlerini geliştirecek biçimde davranmaya, kişisel ve sosyal kaynaklar yaratmaya ve onları pozitif amaçlar doğrultusunda kullanmaya sevk ediyor. Her şey yolunda gittiğinde, insanlar kendilerini iyi hissediyor, rahatlıyor, kaynaklarını ve ilişkilerini geliştiriyor, yeni stratejiler uygulamak için fırsatları değerlendiriyor, yeni amaçlar belirliyor ve gelecekteki zorlu görevlere daha iyi hazırlanıyorlar.

Barbara Fredrickson’a göre pozitif duygular negatif duyguları tamamen sıfırlamakta ve bu pozitif enerji, kurumsal dönüşüm ve büyüme süreçlerinde işbirliği yapma imkânını kolaylaştırmaktadır. Buna bir de “duyguların bulaşıcılığı” eklenince bir bütün olarak kurumun organizasyonel ikliminde pozitif duyguların önemi daha da artmaktadır.

 

İş yerinde insanları mutlu etmek

Kurumumuzdaki mutluluk seviyesini ne kadar artırabiliriz?

Bilime kulak verecek olursak, bunu %40’a kadar başarabiliriz. Sonja Lyubomirsky ve meslektaşlarına göre, insanların mutluluk seviyeleri arasındaki farkların %50’si genetik faktörlerle, %10’u ise koşullarla açıklanır. Yani, mutluluğumuzun %40’ı içimizdeki değişim gücünde saklıdır.

Size 3 aşamalı bir tavsiyemiz var:

İlk olarak, pozitif hislerin süresini ve yoğunluğunu artırıp negatif hislerin süresini ve yoğunluğunu azaltmaya odaklanın. Böylelikle pozitif duyguların etkisini maksimuma ulaştırmayı ve iş yerinizde belirgin bir değişim yaratmayı başarabilirsiniz.

İkinci olarak, insanlara kendilerinin ve çalışma arkadaşlarının mutluluk seviyelerini artırmak için günlük hayatlarında uygulayabilecekleri pratik stratejiler öğretin.

Ve son olarak, insanların daha iyi hissedecekleri ve maksimum performanslarını ortaya koyabilecekleri bir çalışma ortamı yaratın. Bu amaç doğrultusunda pozitif uygulamaları çalışma stratejisi, kişisel gelişim girişimleri ve tüm kurumsal seviyelerde uygulanan sistemlere entegre edebilirsiniz.

Comments are closed.