Çalışan Motivasyonu İçin Kurumlara 6 Öneri

Organizasyonların varlıklarını sürdürebilmeleri için sahip olmaları gereken hayat damarlarından biri çalışandır. Nasıl bizler çalışan olarak hayatımızın devamı için işverene ihtiyaç duyuyorsak; işverenler de yaşamsal devamlılıkları için çalışanlara ihtiyaç duyarlar.

Dean Spitzer’in 1995’te yaptığı bir çalışan araştırmasında katılımcıların %50’den fazlası aslında kovulmamak için minimum kapasiteyle çalıştıklarını söylemişler. Yine aynı araştırmada katılımcıların %80’i aslında daha çok çalışabileceklerini itiraf etmişler.

Yıl 2021 olmuş olsa da benzer tablo ile karşılaşma ihtimalimiz oldukça yüksek. Peki; elinde böyle potansiyelli çalışanlar varken organizasyonlar bu çalışanları motive edip onları kazanmak ve katma değerlerini artırmak için neler yapabilir?

Motivasyonu; uzmanlık alanımızı kullanmak için harcadığımız enerji, hedefimize giden yolda sarf edilen çaba ve tüm olumsuz etkenlere rağmen gösterilen dirayet olarak tanımlayabiliriz. Başarılı bir performans sergileyebilmek için motivasyon kadar bilgi birikimi de önemlidir. Yeterince bilgi birikimi ve uzmanlık olmadan motivasyonun tek başına bir anlam ifade etmeyeceğini hatırlatmakta fayda var.

Gelin çalışan motivasyonunu artırmak için organizasyonlara sunduğumuz önerilere bir bakalım:

1)  Dürüst ve şeffaf olun

Çalışanların zihinlerinde organizasyonlarına dair çizdikleri resim motivasyonları için önemlidir. Bu yüzden dürüst ve şeffaf olun. Adil ve dürüst olmayan, riyakâr davranan bir organizasyonda çalışanlar kendilerini organizasyona ait hissetmeyecek ve çalışmak için herhangi bir motivasyon bulamayacaktır. Üstelik böyle bir ortam çalışanın da aynı davranışları sergilemesine zemin hazırlayabilir. Güveni kaybetmek çok kolay ve geri kazanması oldukça zordur. Hem iç hem de dış müşterilerinizi mutlu ve motive etmek adına adaletsizlik, eşitsizlik ve riyakarlıktan özenle kaçının.

2) Performans hedeflerinizi belirleyin ve çalışanlara geri bildirimde bulunun

Vizyonunu, misyonunu ve hedeflerini çalışanlarına açık bir şekilde ifade etmeyen organizasyonların, kendilerine ait kişisel hedefler doğrultusunda ilerleyen çalışanlarla karşılaşması kuvvetle muhtemel. Ortamdaki belirsizlik kişilere kendi isteklerine göre çalışma hissi verebilir. Bu tarz engellerle karşılaşmamak adına organizasyonların hedeflerini belirlemesi ve çalışanlara bu hedeflere dair geri bildirimde bulunması gerekir. Açık ve anlaşılır performans hedefleri ve beraberinde verilen geribildirimler çalışanların motivasyonunu ve organizasyona bağlılığını artırır. Organizasyonların hedef belirlerken dikkat etmesi gereken üç önemli nokta vardır.

Bunlardan ilki; hedefin zor ama imkânsız olmaması.

İkincisi; hedefin somut, anlaşılır ve ölçülebilir bir sonuç elde edecek şekilde planlanması.

Sonuncusuysa; yakın zaman içerisinde sonuçlandırılması.

3) Olumsuz geri bildirimden kaçının

Negatif ve önyargılı geri bildirimlerinizi boşlukları doldurmaya yönelik geri bildirimler olarak revize ederek paylaşın. Bazı yöneticiler hata kollamayı, hatayı bulduklarında da çalışanları eski hatalarını da hatırlatarak uyarmayı severler. Halbuki çalışan açısından bakıldığında yöneticinin bu davranışı çalışma şevkini kırmaya yönelik gelebilir. Bu da var olan performansın da düşmesine sebep olur. Etkili bir geri bildirim hedef ve performans arasındaki boşluğu anlatıp kapatmaya yönelik olumlu bir dille yapılmalıdır. Çalışana önce hedefe giden yolda gösterdiği başarıları hatırlatarak teşekkür edebilir, sonrasında kalan süreci nasıl etkili tamamlayabileceğine dair önerilerinizi verebilirsiniz.

4) Özgüveni geliştirin

Çalışanların en önemli motivasyonlarından birisi hedeflerini gerçekleştirebilmek için gerekli yetenek ve kapasiteleri olduğuna dair inançlarıdır. Özgüveni düşük çalışanlar kendilerine bir görev verildiğinde o görevi yapmaktan kaçınacaklardır. O görev üzerine çalışmaya başladıklarında ilgilerini daha önemsiz görevlere yönlendireceklerdir. Aşırı özgüvenli kişiler ise görev için yeterince çaba sarf etmeyecek, olası olumsuz durumlarda sorumluluk kabul etmeyecektir. Önemli olan özgüveni doğru seviyede geliştirmektir. Özgüveni geliştirmek için çalışanlarla sık sık iletişim kurun, onların kaygı ve endişelerini dinleyin ve onları geliştirmek için neler yapabileceğinize dair ortak çözümler üretin. Unutmayın ki çalışan özgüveni ne kadar gelişirse yapılan iş o kadar doğru olur ve sahiplenilir.

5) Pozitif çalışma ortamı yaratın

Mutluluk, neşe, espri gibi olumlu durumlar çalışan bağlılığını artırır. Her çalışanın bağlı olması için mutlu olması gerekmez. Olumsuzluk yaşamaması da yeterlidir. Öfke, depresyon gibi duygular kişinin geçmişe odaklanmasına sebep olur ve gelecek hedeflerine yönelmesine engel olur. Çalışandan maksimum bağlılık sağlamak için organizasyonların çalışanların pozitif duygu durumlarını desteklemesi gerekir. Pozitif çalışma ortamı yaratmak için çalışanlarınızı süreçlere dahil edebilirsiniz. Örneğin; yönetmelik hazırlarken onların da fikirlerini alın. Kendi çalışma ortamlarını dizayn etmeleri için onları teşvik edin.

6) Birlikte değer yaratın

İnsanlar ilgilerini çeken şeyleri yapmaya daha heveslidirler ve çıkardıkları iş de her zaman daha iyidir. Çalışanlarınızın ilgileri ile görevlerini bağlantılı hale getirmeye çalışın. Öncelikle onların nelere ilgi duyduklarını dinleyin, anlayın. Daha sonraysa, onlara bu ilgilerini işleri ile birleştirmeleri için şans tanıyın. Bazı çalışanlar zorlu görev almayı, kendi sınırlarını zorlamayı severler. Bu kişilere spesifik görevler vererek onların hem kendilerini geliştirmelerine fırsat verebilir hem de güzel bir iş çıkarmaları için motive olmalarını sağlayabilirsiniz.

Motivasyon aslında kişinin nelerde başarılı ve etkili olduğuyla ilgili kendine dair inanç ve beklentileri diyebiliriz. Motivasyon sağlandığında beraberinde gelen çalışan bağlılığı ve verimi, iç müşteri mutluluğu ve işveren markası gelişimi gibi organizasyonlara uzun vadeli etkilerini düşünürsek; bugün çalışanlarınızı motive etmek için adım atmaya ne dersiniz?

Hazırlayan: Büşra Oral

Kaynakça Fostering the Work Motivation of Individuals and Teams Article by Richard E. Clark, CPT

Comments are closed.