Daily Archives: 12/03/2018

Kuşaklar Gençleştikçe İş Tatmini Azalıyor

Bankrate.com’un Şubat 2018’de yaptığı anket bazlı araştırmanın verileri, çalıştığımız işten aldığımız tatmini ölçtü.   Araştırmaya katılanların %35’i iş tatminlerini 10 üzerinden 6 veya daha az olarak belirtti. %11’i ise 3 ve daha az olarak puan verdi.   Amerika Birleşik Devlet

Continue Reading...